BRUKSPROVSRESULTAT
Här hittas resultat från:
Appellen
Lägre
&
Högre

LYDNADSPROVSRESULTAT
Här ses resultaten från
lydnadsklass I
&
lydnadsklass II

TJÄNSTEHUNDSRESULTAT
Här finns Certprovsresultat
DM resultat 2009
&
SM resultat 2009

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
Här ses Gaias utställningsresultat
från valp - till idag

MENTALT
Här ligger protokollem från Gaias MH
&
MT

VETERINÄR
Här ses Gaias valpbesiktning
&
HD & AD - röntgen

 

ÖVRIGT
Inofficiella resultat