KORAD HÄSSLEHOFFS TOYO-TONGADOTTER
S35384/2008

Toyo föddes som nummer 3.

MH

HD-B
AD-ua

Blodgivare

gk. anlagstest Försvarsmaktshund

gk. Exteriörbeskrivning
MT: 336
= KORAD

gk. anlagstest viltspår 42p

<--