VALPAR   

Planeras vår / sommar 2019, efter

SE UCH TJH Hässlehoffs Savaii-Samoadotter

Född: 2011-03-31
Efter: Clown ex Calibur - DKUCH SUCH INTUCH TJH Hässlehoffs Samoa-Medusadotter